Sprediķis - "Jēzus Vārds"

Sprediķis - "Siržu dievkalpojums"

Sprediķis - "Krusta gudrība un spēks"

Sprediķis - "Žēlastība tuksnesī"

Sprediķis - "Cilvēktapšana"

Sprediķis - "Dzīvais Dievs"

Sprediķis - "Brīvība no apsēstības"

Sprediķis - "Piepildīts laiks."

Sprediķis - "Dzīvais ūdens" / māc.Zigmārs Ziemanis

Sprediķis Vecgada vakarā - "Kristīgā cerība." māc.Zigmārs Ziemanis