Sprediķis Trīsvienības svētkos - "Paskaldīsim matus jeb patiesības mīlestība."
Sprediķis - "Visu attiecību galvenā saistviela - Mīlestība"Sprediķis - "Kad Mīlestība smaržot sāk"


Sprediķis - "Redzēt ar ausīm"


Sprediķis - "Dievišķais dežavū"


Sprediķis - "Toma ticībai pa pēdām"


Sprediķis Kristus augšāmcelšanās svētkos - "Dzīvība: saņemta, piedzīvota, atraisīta"


"Pazīt, pieņemt, piedzīvot"

Sprediķis Vecgada dienā - "Dzīve Kristus gaismā"


Sprediķis - "Liels prieks - Ziemassvētku prieks."


Sprediķis - "Pretinde"


Sprediķis - "Pestīšana visai miesai"


Sprediķis - "Patvēruma pils"

Sprediķis - "Par sāpēm un atvieglojumu."

Sprediķis - "Žēlastības Saule mums - latviešiem"

Sprediķis - "Klausīties brīvību"

Sprediķis - "Ticības atjaunošana"

Sprediķis - 

Sprediķis - "Uzasināsim sevi!"

Sprediķis - "Vīnadārzs: Dieva aicinājums būt attiecībās ar Viņu."

Sprediķis - 

Sprediķis - "Iesim skolā! Pie bērniem"

Sprediķis - 

Sprediķis - 

Sprediķis - 

Sprediķis - 

Sprediķis - "Svinēt dzīvi"

Sprediķis - "Dzīvības Maize"

Sprediķis - "Par Dieva Tēva mīlestību"

Sprediķis - "No elles uz atpūtu"

Sprediķis - 

Sprediķis - 

Sprediķis - "ZĀLES PRET BAILĒM"

Sprediķis - "Ķēniņa bērni"

Sprediķis - "Jēzus Vārds"

Sprediķis - "Siržu dievkalpojums"

Sprediķis - "Krusta gudrība un spēks"

Sprediķis - "Žēlastība tuksnesī"

Sprediķis - "Cilvēktapšana"

Sprediķis - "Dzīvais Dievs"

Sprediķis - "Brīvība no apsēstības"

Sprediķis - "Piepildīts laiks."

Sprediķis - "Dzīvais ūdens" / māc.Zigmārs Ziemanis

Sprediķis Vecgada vakarā - "Kristīgā cerība." māc.Zigmārs Ziemanis