Kontakti

Tālrunis:  29954054

E-pasts:  bitenieksvaris@inbox.lv

Adrese: Liepājas iela 3, Aizpute, Aizputes novads. LV-3456

Rekvizīti:

Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze  

Vienotais reģ. Nr. 90000158293  
Liepājas iela 3, Aizpute, LV-3456  
Mācītājs Varis Bitenieks   t. 29954054 , e-pasts: bitenieksvaris@inbox.lv  
Draudzes priekšniece Biruta Neiburga   t. 25914730, e-pasts: birutaneiburga@inbox.lv 
AS „SEB Banka”, kods UNLA LV 2X  
Konts: LV77 UNLA 0012 0007 0158 2             

Par tikšanos ar draudzes mācītāju Vari Bitenieku nepieciešams iepriekš vienoties, zvanot pa tālruni 29954054 vai e-pastā: bitenieksvaris@inbox.lv.

 .