Kontakti

Tālrunis:  25914730

E-pasts:  aizputesaeld@gmail.com

www.youtube.com

Adrese: Liepājas iela 3, Aizpute, Aizputes novads. LV-3456

Par kristībām, laulībām un bērēm – zvanīt vai rakstīt LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvestam Kārlim Žolam 
+37126635035; e-pasts: karliszols@gmail.com

Draudzes priekšniecei

Birutai Neiburgai t. +37125914730

Rekvizīti:

Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze  

Vienotais reģ. Nr. 90000158293  
Liepājas iela 3, Aizpute, LV-3456  
Draudzes priekšniece Biruta Neiburga   t. 25914730
AS „SEB Banka”, kods UNLA LV 2X  
Konts: LV77 UNLA 0012 0007 0158 2             


 .