2019.gada 16.jūnijā Aizputes Svētā Jāņa evanģēliski luteriskā baznīcā dievkalpojuma laikā koncertēja bērni un jaunieši no ASV.

Sofia Ardalan - diriģente

Koristi no Cerību Nama kora skolas (the House of Hope Choir School), Cerību Nama Presbiterāņu baznīcas, St. Paul, Minnesotas, ASV