Ziemeļvācijas bīskapa G. Ulriha vizīte Aizputes aut. ev. lut. draudzē 16.03.2017
Paldies viņiem par šo vizīti mūsu draudzē!