DIEVKALPOJUMI

07.07. plkst. 10:00 – Vārda dievkalpojums;

14.07. plkst. 10:00 – Vārda dievkalpojums, pēc dievkalpojuma kafija draudzes    mājā;

21.07. plkst. 10:00 - Dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu

Par tikšanos ar draudzes mācītāju Vari Bitenieku nepieciešams iepriekš vienoties, zvanot pa tālruni 29954054 vai e-pastā: bitenieksvaris@inbox.lv

„Neej pie tiesas ar savu kalpu –  neviens no dzīvajiem nav taisns tavā priekšā!” (Psalms 143:2)

„Ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad ziniet, ka katrs, kas dara taisnību, ir piedzimis no viņa.” (1 Jāņa vēstule 2:29) 
Izīrē dzīvokli Lažas pag., Aizputes novadā. Interesēties pa tel. 25914730

Vēsturiskās vērtības sargās jauns jumts

Aizputes autonomās evaņģēliski luteriskā draudzes baznīcā šobrīd notiek vērienīgi remontdarbi – jumtam tiek likti jauni dakstiņi, kā tas vēsturiski bijis senāk – pirms padomjlaiku šīfera perioda.  Lasīt tālāk

Aizputes autonomai evaņģēliski luteriskai draudzei tiesāšanās ar LELB beidzas ar pozitīvu iznākumu.

2019.gada 2. jūlijā Latvijas Republikas Senāts paziņojis savu lēmumu par labu Aizputes autonomai ev. lut. draudzei.

Nolēma: atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvja zvērināta advokāta Jura Narkēviča kasācijas sūdzību un reliģiskās organizācijas "Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze" pretsūdzību par Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018.gada 14.decembra spriedumu. Lēmums nav pārsūdzams.

Draudzei ilgā tiesāšanās bija ļoti nogurdinoša. Tas bija liels pārbaudījums savstarpējām attiecībām. Šī uzvara dos jaunu stimulu draudzei darboties un turpināt iesāktos darbus pie dievnama restaurācijas.
 .