AIZPUTES AUTONOMĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZĒ

dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 11:00,

izņemot katra mēneša pēdējo svētdienu.

VISI LAIPNI GAIDĪTI!

 DIEVKALPOJUMI SVĒTDIENAS SKOLA
  • 12.01. plkst. 11:00 - vārda dievkalpojums, kalpo mācītājs Gundars Bērziņš, pēc dievkalpojuma kafija draudzes mājā;
  • 19.01. plkst. 11:00 - dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu, kalpo mācītājs Gundars Bērziņš;


"Kungs Dievs noslauci asaras no visu vaigiem" (Jesajas grāmata 25:8)

Par kristībām, laulībām un bērēm – zvanīt vai rakstīt LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvestam Kārlim Žolam 
+37126635035; e-pasts: karliszols@gmail.com

Draudzes priekšniecei:

Biruta Neiburga T. +37125914730

Draudzes mājā
12.01. plkst. 13:00 
19.01. plkst. 13:00Izīrē dzīvokli Lažas pag., Aizputes novadā. Interesēties pa tel. 25914730

Vēsturiskās vērtības sargās jauns jumts

Aizputes autonomās evaņģēliski luteriskā draudzes baznīcā šobrīd notiek vērienīgi remontdarbi – jumtam tiek likti jauni dakstiņi, kā tas vēsturiski bijis senāk – pirms padomjlaiku šīfera perioda.  Lasīt tālāk

Aizputes autonomai evaņģēliski luteriskai draudzei tiesāšanās ar LELB beidzas ar pozitīvu iznākumu.

2019.gada 2. jūlijā Latvijas Republikas Senāts paziņojis savu lēmumu par labu Aizputes autonomai ev. lut. draudzei.

Nolēma: atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvja zvērināta advokāta Jura Narkēviča kasācijas sūdzību un reliģiskās organizācijas "Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze" pretsūdzību par Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018.gada 14.decembra spriedumu. Lēmums nav pārsūdzams.

Draudzei ilgā tiesāšanās bija ļoti nogurdinoša. Tas bija liels pārbaudījums savstarpējām attiecībām. Šī uzvara dos jaunu stimulu draudzei darboties un turpināt iesāktos darbus pie dievnama restaurācijas.
 .