Dienvidkurzemes festivāls "RIMBENIEKS" 20.08.2022

 Ziemeļkurzemes kamerorķestra koncerts 13.08.2022.