Mūsu draudze

Mūsu draudze pieder pie Latvijas evanģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē (LELBP), jeb tā saucamās Trimdas baznīcas, kas izveidojās 2. Pasaules kara laikā, kad ievērojama mūsu tautas daļa devās bēgļu gaitās ārpus Latvijas. Toreiz ārpus Latvijas devās liela daļa mācītāju, kā arī tā laika baznīcas arhibīskaps Teodors Grinbergs.

Draudze daudzus gadus darbojās autonomi t.i. ārpus Latvijas luterāņu baznīcas (LELB), un samērā nesen nolēma pievienoties Ārpuslatvijas luterāņu saimei, jo viņu demokrātijas vērtības un pieredze, kalpojot dažādās zemēs un dažādiem tautiešiem ir tuva Aizputes draudzei.

Savos dievkalpojumos un ticības izpausmē esam diezgan tradicionāla luterāņu draudze, kura vēlas būt gaiša saliņa ikvienam biežo ikdienas rūpju un raižu vidū.