Draudzes pasākumu kalendārs:


2020. gads

◻️ 1. novembris

Visu svēto dienas dievkalpojums plkst. 11:00


◻️ 8novembris

Dievkalpojums plkst. 11:00


◻️  15novembris

Dievkalpojums plkst. 11:00


◻️  22novembris

Mirušo piemiņas diena/Mūžības svētdiena plkst. 11:00


Trešdienās plkst. 18:00 draudzes kora mēģinājumi  .