Draudzes pasākumu kalendārs:


2022. gada novembris

  • 20.11. 2022. plkst. 11:00, Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu, kalpo mācītājs Kārlis Žols
  • 27.11. 2022. plkst. 11:00, 1.Adventes dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu, kalpo R.Losāne