Draudzes pasākumu kalendārs:

2024. gads

JŪLIJS

20.jūlijs pl.18.00, Svētvakara svētbrīdis, baznīcā.

21.jūlijs pl.11.00 Dievkalpojums, baznīcā.

26.jūlijs pl.19.00, Draudzes vīru vakars, Draudzes mājā, Liepājas iela 3.

27.jūlijs pl.10.00-12.00, Draudzes mācītāja pieņemšanas laiks, Draudzes mājā, Liepājas iela 3.

27.jūlijs pl.18.00, Svētvakara svētbrīdis, baznīcā.

28.jūlijs pl.11.00 Dievkalpojums, baznīcā.

AUGUSTS

3.augusts pl.10.00 – 16.00 Draudzes diena, Mācītājmājā, Lažas pag. Tēma: „Atpestī mūs no ļaunā!” (Biblisks skatījums uz okultismu.)

4. augusts pl.11.00 Dievkalpojums, baznīcā. Pēc dievkalpojuma: DRAUDZES PILNSAPULCE.

10.augusts pl.10.00-12.00, Draudzes mācītāja pieņemšanas laiks, Draudzes mājā, Liepājas iela 3.

10.augusts pl.18.00, Svētvakara svētbrīdis, baznīcā.

11.augusts pl.11.00 Dievkalpojums, baznīcā.

11.augusta pl.13.00 Kapu svētku svētbrīdis, Misiņkalna kapos.

16.augusts pl.19.00 Draudzes vīru vakars, Draudzes mājā, Liepājas iela 3.

17.augusts pl.10.00-12.00, Draudzes mācītāja pieņemšanas laiks, Draudzes mājā, Liepājas iela 3.

17.augusts pl.18.00, Svētvakara svētbrīdis, baznīcā.

18.augusts pl.11.00 Dievkalpojums, baznīcā.

24.augusts pl.10.00-12.00, Draudzes mācītāja pieņemšanas laiks, Draudzes mājā, Liepājas iela 3.

24.augusts pl.18.00, Svētvakara svētbrīdis, baznīcā.

25.augusts pl.11.00 Dievkalpojums, baznīcā.

31.augusts pl.10.00-12.00, Draudzes mācītāja pieņemšanas laiks, Draudzes mājā, Liepājas iela 3.

31.augusts pl.18.00, Svētvakara svētbrīdis, baznīcā.