Draudzes pasākumu kalendārs:


2021. gads

  • 2. maijs Dievkalpojums plkst. 11:00 kalpos mācītājs Gundars Bērziņš
  • 23. maijs Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 11:00 kalpos mācītājs Gundars Bērziņš


Trešdienās plkst. 18:00 draudzes kora mēģinājumi  .