Draudzes pasākumu kalendārs:


2021. gads

  • 19.09.2021. plkst. 11:00 dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu. Kalpos mācītājs Gundars Bērziņš.
Trešdienās plkst. 18:00 draudzes kora mēģinājumi