Draudzes pasākumu kalendārs:


2021. gads

  • 21.11.2021. plkst. 11:00 Mūžības svētdienas - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums. Kalpos mācītājs Gundars Bērziņš.
Trešdienās plkst. 18:00 draudzes kora mēģinājumi