KRISTĪBAS

Kristus iedibinātā Kristība ir sakraments caur kuru Dievs mūs atjauno savā ģimenē un apsola ar savu klātbūtni un mīlestību pavadīt zemes dzīvē.

Jaunā Derība māca, ka kristība "nomazgā" visu, kas mūs šķir no Dieva pilnības.

Jēzus apsolīja saviem kristītajiem sekotājiem piepildītas dzīves un palīdzēt sasniegt mūžīgo dzīvi


IESVĒTĪBAS 

Mūsu draudzē jaunpienācējus vai arī bērnībā kristītos ierasts svinīgi ievadīt draudzes dzīvē ar īpašu aizlūgumu, ko saucam par iesvētībām. Šajā reizē iesvētāmais ar savu balsi un sirdi draudzes priekšā apliecina ticību.

Mācītājs uzliekot rokas kopā ar draudzi lūdz svētību turpmākai ticīgā dzīvei.  


LAULĪBAS

Baznīcas laulību rituāls ir aizlūgums tiem pāriem, kuri savu kopdzīvi izprot kā dzīves uzdevumu un izlūdzas trešās personās - Dieva, klātbūtni un vadību. Garīdznieks sniedz pāriem arī cita veida atbalstu - pirmslaulību seminārus un padomdošanu turpmākajā laulāto attiecību dzīvē.  


BĒRES

Mācītājs palīdz slimniekiem gatavoties nāvei, sniedz padomdošanu sērās tuviniekiem un veic kristīgu izvadīšanu.

Kristīgā ticība akcentē Jēzus uzvaru pār nāvi un cilvēka dvēseles nemirstību.

Tomēr arī Kristus, pirms uzmodināja no nāves, raudāja pie mirušā drauga Lācara zārka, tā rādot Viņa pārdzīvoto gan zaudējumā, gan nāves tuvumā.

Mēs kā draudze gribam jums kalpot priekos un bēdās.


Ja vēlaties uzzināt vairāk vai pieteikt kādu no svētdarbībām, lūdzu sazinieties ar mācītājuUz sākumu