Draudzes kontakti

Adrese: Liepājas iela 3, Aizpute, Aizputes novads. LV-3456

aizputesaeld@gmail.com

www.youtube.com


Draudzes priekšniece: Ilze Plamše, t. 29401099

Draudzes mācītājs: Gundars Bērziņš, t. 29114222, berzinsgundars@gmail.com


Rekvizīti:

Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze  

Vienotais reģ. Nr. 90000158293  
Liepājas iela 3, Aizpute, LV-3456  
AS „SEB Banka”, kods UNLA LV 2X  
Konts: LV77 UNLA 0012 0007 0158 2