Draudzes kontakti

Adrese: Liepājas iela 3, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456

Email: aizputesaeld@gmail.com

www.youtube.com

Draudzes priekšniece: Ilze Plamše, t. 29401099

Mācītājs:
Mācītāja: Rudīte Losāne, e-pasts ruditelosane@gmail.com

Rekvizīti:

Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze        

Vienotais reģ. Nr. 90000158293  
Liepājas iela 3, Aizpute, LV-3456  
AS „SEB Banka”, kods UNLA LV 2X  
Konts: LV77 UNLA 0012 0007 0158 2