Draudzes kontakti

Adrese: Liepājas iela 3, Aizpute, Aizputes novads. LV-3456

aizputesaeld@gmail.com

www.youtube.com


Draudzes priekšniece: Ilze Plamše, t. 29401099

Mācītājs G.Bērziņš šobrīd draudzē nekalpos, jo ir lūdzis sabata gadu pārdomām. Viņu aizvietos LELBP Latvijas apgabala mācītāji, galvenokārt mācītājs Ainārs Kostanda. Tāpēc lūdzam sazināties ar turpmāk minētajiem mācītājiem vai draudzes priekšnieci.

Mācītājs: Ainārs Kostanda, t. 26809127, e-pasts kostanda2@inbox.lv
Mācītāja: Rudīte Losāne, e-pasts ruditelosane@gmail.com

Mācītājs: Gundars Bērziņš, t. 29114222, berzinsgundars@gmail.com


Rekvizīti:

Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze  

Vienotais reģ. Nr. 90000158293  
Liepājas iela 3, Aizpute, LV-3456  
AS „SEB Banka”, kods UNLA LV 2X  
Konts: LV77 UNLA 0012 0007 0158 2