Lai attīstītu kristīgo aktīvo jauniešu kustību, paplašinātu bērnu un jauniešu redzesloku, sniegtu tiem pozitīvas emocijas un piedzīvojumus kristīgā vidē, jūlija vidū Valtaiķos, Snēpelē un Cīravā tika organizētas kristīgo aktīvo jauniešu nometnes, kuras vadīja autonomo evaņģēliski luterisko draudžu mentors Klauss Lofts.

 .