2015.gada 5.februārī Aizputes sv. Jāņa baznīcā notika Augusta Annusa altārgleznas atklāšanai veltīts svētbrīdis.

Svētbrīdi vadīja: LELBĀL ievēlētā arhibīskape Lauma Zušēvica, LELBĀL prāvests Klāvs Bērziņš, emiritētais EKD Vācijas superintendants Klauss Lofts, Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze un Aizputes autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Varis Bitenieks.

Laikraksta „Kursas Laiks” fotogrāfa Daiņa Jaunģelža fotogrāfijas.


 .