Šā gada 22. martā Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze pieņēmusi vēsturisku lēmumu: tā savā pilnsapulcē balsojot izteica vēlēšanos pievienoties Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai ārpus Latvijas (LELBĀL).