Archibīskapes Laumas Zušēvicas vizitācija Aizputes aut. ev. lut. draudzē. 2015. gada 13.septembrī.